Ján FERENČÁK

Borgmästare, Kežmarok

 Ján FERENČÁK

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • tyska
  • engelska
  • polska
  • slovakiska

Land som företräds

Slovakien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

17.02.2017

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • ReK:s presidium
  • MG Karpaterna
  • MG Gränsöverskridande samarbete
  • Slovakiska delegationen