Mario FAVA

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: LCA (maltesiska kommunförbundet)

 Mario FAVA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • maltesiska

Land som företräds

Malta

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

11.07.2017

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • Maltesiska delegationen

Vice ordförande

  • ReK:s presidium

Medlem

  • Plenarsession i Arlem
  • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling