Kieran MCCARTHY

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Cork City Council

 Kieran MCCARTHY

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska

Land som företräds

Irland

Region som företräds

Southern Regional Assembly

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2015

Kontaktuppgifter