Tom JUNGEN

Borgmästare, Roeser

 Tom JUNGEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • franska
  • tyska
  • portugisiska
  • engelska

Land som företräds

Luxemburg

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

13.07.2018

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Luxemburgska delegationen