Franz SCHAUSBERGER

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Salzburgs delstatsparlament

 Franz SCHAUSBERGER

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Österrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

25.06.1996

Kontaktuppgifter