Anders KNAPE

Ledamot, kommunfullmäktige, Karlstad

 Anders KNAPE

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)

Språk

  • svenska
  • engelska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Norra Mellansverige

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.1998

Kontaktuppgifter