Mary FREEHILL

 Mary FREEHILL

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

Irland

Region som företräds

Eastern and Midland Regional Assembly

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter