Vincenzo BIANCO

Ledamot, kommunfullmäktige, Catania

 Vincenzo BIANCO

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)
 • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)

Språk

 • italienska
 • franska

Land som företräds

Italien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.1994

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • 7:e mandatperioden – CIVEX-utskottet
 • CIVEX-utskottets samordnare

Vice ordförande

 • ReK:s presidium

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – CIVEX-utskottet

Medlem

 • Sammanträde i Arlems presidium
 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • MG Öregioner
 • Italienska delegationen