Antonio MAZZEO

Ordförande och ledamot, regionfullmäktige, Toscana

 Antonio MAZZEO

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • italienska
  • engelska

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Toscana

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

07.03.2023

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – ECON-utskottet

Medlem

  • Italienska delegationen