Kristoffer TAMSONS

Ledamot, regionfullmäktige, Region Stockholm

 Kristoffer TAMSONS

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • tyska
  • svenska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Stockholm

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

30.01.2023

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll