Ana Belén ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Ekonomi- och finansminister, regionregeringen, Kantabrien

 Ana Belén ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • spanska

Land som företräds

Spanien

Region som företräds

Cantabria

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll