Thomas STEINER

Ledamot, kommunfullmäktige, Eisenstadt

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

18.10.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll