Werner AMON

Ledamot med ansvar för europeiska och internationella frågor, utbildning och personalförvaltning, delstatsregeringen

 Werner AMON

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Region som företräds

Steiermark

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

18.10.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Österrikiska delegationen
  • MG Bilindustrins framtid