Kasper Egede GLYNGØ

Ledamot, stadsfullmäktige, Hedensted

 Kasper Egede GLYNGØ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

Danmark

Region som företräds

Midtjylland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.09.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Danska delegationen