Anne MADSEN

Ledamot, kommunfullmäktige, Sorø

 Anne MADSEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll