Tage LEEGAARD

Ledamot, regionfullmäktige, Nordjylland

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Region som företräds

Nordjylland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll