Flemming KNUDSEN

Ledamot, regionfullmäktige, Mittjylland

No photo available

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Region som företräds

Midtjylland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll