Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW

Ledamot, Berlins delstatsparlament och stadsfullmäktige

 Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

Sociala medier