Marko VEŠLIGAJ

Borgmästare, Pregrada

 Marko VEŠLIGAJ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • kroatiska

Land som företräds

Kroatien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.05.2022

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Kroatiska delegationen