Uwe BECKER

Statssekreterare med ansvar för Europafrågor, politiskt ansvarig inför Hessens delstatsparlament

 Uwe BECKER

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • tyska
  • engelska
  • franska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

07.04.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen