Isabelle de WAZIERS

Vice ordförande, departementsfullmäktige, Somme

 Isabelle de WAZIERS

Politisk grupp

Not Affiliated

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

24.02.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll