Nadia PELLEFIGUE

Vice ordförande, regionfullmäktige, Occitanie

 Nadia PELLEFIGUE

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Region som företräds

Occitanie

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.02.2022

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Franska delegationen