Anne BESNIER

Vice ordförande, regionfullmäktige, Centre-Val-de-Loire

 Anne BESNIER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • franska
  • engelska
  • italienska

Land som företräds

Frankrike

Region som företräds

Centre-Val de Loire

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.02.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

  • Franska delegationen