Magali ALTOUNIAN

Ledamot, regionfullmäktige, Provence-Alpes-Côte-d’Azur

 Magali ALTOUNIAN

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.02.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – COTER-utskottet

Medlem

  • ReK:s presidium
  • Franska delegationen