Eeva-Liisa NIEMINEN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Tusby

 Eeva-Liisa NIEMINEN

Politisk grupp

The Greens

Språk

  • finska

Land som företräds

Finland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

14.12.2021

Kontaktuppgifter

 
Innehåll