Florian HASSLER

Statssekreterare med ansvar för politisk samordning och Europafrågor, regeringskansliet, Baden-Württemberg

 Florian HASSLER

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

09.11.2021

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Revisionskommittén
  • MG Bilindustrins framtid
  • Tyska delegationen