Guido CASTELLI

Ledamot, regionstyrelsen, Marche

 Guido CASTELLI

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • italienska

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Marche

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Italienska delegationen