Pedro DE FARIA E CASTRO

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: ledamot, regionregeringen, Azorerna

 Pedro DE FARIA E CASTRO

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • portugisiska
  • franska
  • engelska

Land som företräds

Portugal

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

29.04.2021

Kontaktuppgifter

Sociala medier