Michael CROWE

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Galway City Council

No photo available

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • iriska

Land som företräds

Irland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

04.01.2021

Kontaktuppgifter