Dan BOYLE

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Cork City Council

 Dan BOYLE

Politisk grupp

The Greens

Språk

  • iriska

Land som företräds

Irland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

04.01.2021

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Styrgruppen för bättre lagstiftning och aktiv subsidiaritet

Yttranden

Yttranden under behandling