José Manuel Cabral Dias BOLIEIRO

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Regionpresident, Azorerna

 José Manuel Cabral Dias BOLIEIRO

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • portugisiska

Land som företräds

Portugal

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.12.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Portugisiska delegationen