Bernadette GEIEREGGER

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Kaltenleutgeben

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

25.11.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll