Heinrich DORNER

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Burgenlands delstatsregering

 Heinrich DORNER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

28.10.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier