Martijn VAN GRUIJTHUIJSEN

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Provinsfullmäktige, Noord-Brabant

 Martijn VAN GRUIJTHUIJSEN

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Nederländerna

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

25.09.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Nederländska delegationen
  • ECON-utskottets samordnare