Danial ILKHANIPOUR

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Hamburgs delstatsparlament och stadsfullmäktige

 Danial ILKHANIPOUR

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

25.09.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen