Nedzhmi ALI

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunen Dzjebel

 Nedzhmi ALI

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • bulgariska
  • engelska

Land som företräds

Bulgarien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Bulgariska delegationen
  • Utvidgningsdagen
  • Arbetsgruppen för Turkiet