Mark GRECH

Ledamot, kommunfullmäktige, Żabbar

 Mark GRECH

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • maltesiska

Land som företräds

Malta

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

22.02.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Maltesiska delegationen