Katja MEIER

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Sachsens delstatsparlament

 Katja MEIER

Politisk grupp

The Greens

Språk

  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll