Thomas Gottfried SCHMIDT

Minister för regional utveckling, delstaten Sachsen

 Thomas Gottfried SCHMIDT

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Region som företräds

Sachsen

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • MG Bilindustrins framtid

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – ECON-utskottet

Medlem

  • Tyska delegationen