Thomas STELZER

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Oberösterreichs delstatsregering

 Thomas STELZER

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.05.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Österrikiska delegationen