Bernd Claus VOß

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Schleswig-Holsteins delstatsparlament

 Bernd Claus VOß

Politisk grupp

The Greens

Utskott

 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
 • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

 • tyska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Gröna

Medlem

 • MG Östersjöregioner
 • Ordförandekonferensen
 • Corleap
 • Tyska delegationen
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro
 • Styrgruppen för subsidiaritetsfrågor
 • Arbetsgruppen för Ukraina