Bernd Claus VOß

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Schleswig-Holsteins delstatsparlament

 Bernd Claus VOß

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Tyskland

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • Gröna

Medlem

  • MG Östersjöregioner
  • Ordförandekonferensen
  • Tyska delegationen
  • Arbetsgruppen för den gröna given
  • Styrgruppen för bättre lagstiftning och aktiv subsidiaritet
  • Arbetsgruppen för Ukraina