Javier VILA FERRERO

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Regionfullmäktige, Asturien

 Javier VILA FERRERO

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • spanska

Land som företräds

Spanien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter