Jarosław Piotr STAWIARSKI

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: regionalstyrelsen, Lubelskie (Lublin)

 Jarosław Piotr STAWIARSKI

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Land som företräds

Polen

Region som företräds

Lubelskie

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – COTER-utskottet

Medlem

  • Polska delegationen