Niina RATILAINEN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Stadsfullmäktige, Åbo

 Niina RATILAINEN

Politisk grupp

The Greens

Utskott

 • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

 • italienska
 • franska
 • engelska
 • finska
 • svenska

Land som företräds

Finland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

14.12.2021

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • CIVEX-utskottets samordnare
 • Ordförandekonferensen
 • Corleap
 • Utvidgningsdagen
 • Finländska delegationen
 • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien
 • Arbetsgruppen för Ukraina