Tine RADINJA

Borgmästare, Škofja Loka

 Tine RADINJA

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • slovenska
  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Slovenien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.09.2022

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

  • Utvidgningsdagen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien
  • Slovenska delegationen