Piotr Paweł PSIKUS

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Borgmästare, Kępno

 Piotr Paweł PSIKUS

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Språk

  • polska

Land som företräds

Polen

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll