Una POWER

Ledamot, Dún Laoghaire Rathdown County Council

 Una POWER

Politisk grupp

The Greens

Utskott

 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
 • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

 • tyska
 • engelska

Land som företräds

Irland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.01.2021

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Gröna

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet

Medlem

 • Tillfälliga kommittén för översyn av arbetsordningen
 • Ordförandekonferensen
 • Kontaktgruppen med Förenade kungariket
 • Utvidgningsdagen
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • Irländska delegationen
 • Arbetsgruppen för Turkiet