Una POWER

Ledamot, Dún Laoghaire Rathdown County Council

 Una POWER

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Irland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.01.2021

Kontaktuppgifter

Sociala medier