Michele PAIS

Ordförande och ledamot, regionfullmäktige, Sardinien

 Michele PAIS

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Språk

  • italienska

Land som företräds

Italien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier