Frida NILSSON

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Lidköpings kommun

 Frida NILSSON

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • engelska
  • svenska

Land som företräds

Sverige

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier