Luca MENESINI

Provinsordförande, Lucca

 Luca MENESINI

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • franska
  • engelska
  • spanska
  • italienska

Land som företräds

Italien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier